מלון ספוט הוסטל – נמל תל אביב

פרויקט בנייה ושימור מבנה קיים בגודל של 4,500 מ”ר.

חלק מהפרויקט כלל עבודות שימור למבנים הקיימים מימי תקופת שלטון הבריטים ותוספות בניה על הקיים בשלדי פלדה דקת דופן.

Call Now Button