שכונת אזורי חן ורמת אביב החדשה

הרחבת מרפסות במספר בניינים, בשלב א 20 דירות, הביצוע כולל רישוי ועד מסירת הפרוייקט ללקוחח
דילוג לתוכן